teş ekkü rler aldatanlar.com

merhaba ben daha &ouml nce iki tane hikayemi yazm&#305 &#351 t&#305 m. bunlar&#305 okuyan bayan arkada&#351 lar eklemi&#351 lerdi. bir tanesiyle yak&#305 ndan tan&#305 &#351 t&#305 k. bu hikayemide okudu&#287 unda kendisi oldu&#287 unu anl&#305 ycakt&#305 r. isimleri de&#287 i&#351 tirerek yaz&#305 yorum. ay&#351 e 34 ya&#351 &#305 nda evli ve 2 &ccedil ocuk annesiymi&#351 . bursal&#305 kendisi. msn adresi eklemi&#351 konu&#351 tuk etkilendi&#287 ini s&ouml yledi. onla beraber olup olam&#305 ycam&#305 sordu. g&uuml vendikten sonra olurum dedim. sonu&ccedil ta avukat&#305 m herkese inanmam prestijim var dedim. telefonda da uzun uzun sohbet ettik. sonunda bursaya gitmeye karar verdim. ama kendi evi m&uuml sait olmad&#305 &#287 &#305 i&ccedil in kuzeni olan leylan&#305 n evinde bulu&#351 aca&#287 &#305 m&#305 z s&ouml yledi. o evde olm&#305 ycakt&#305 . gittim evini tarif etti taksiyle buldum. beni sokakta kar&#351 &#305 lad&#305 . evin asans&ouml r&uuml ne girdi&#287 imizde sanki y&#305 llard&#305 r tan&#305 &#351 &#305 yomu&#351 uz gibi sevi&#351 meye ba&#351 lad&#305 k. eve zor att&#305 k kendimizi. kap&#305 y&#305 kapatt&#305 &#287 &#305 m&#305 zda kap&#305 n&#305 n arkas&#305 na yaslad&#305 m onu orac&#305 kta siktim sonra salona ge&ccedil tik koltukta sevi&#351 tik saatlerce. o s&#305 rada kuzeni arad&#305 eve gelmem laz&#305 m diye. fazla ge&ccedil meden geldi bizde giyinmi&#351 tik. o da tatl&#305 biriydi ya&#351 &#305 29mu&#351 . beraber yemek yedik ama leyla g&ouml zleriyle yiyodu sanki beni. sonra ay&#351 eye sordu nas&#305 l memnun kald&#305 nm&#305 diye o da harikayd&#305 iliklerimi kuruttu resmen dedi. masan&#305 n alt&#305 ndan sikimin &uuml st&uuml nde gezinen el hissettim ay&#351 edir sand&#305 m birde bakt&#305 m leylayd&#305 . ben k&#305 zarm&#305 &#351 t&#305 m ama ay&#351 ede fark&#305 ndayd&#305 . kuzenimide istermisin dedi&#287 inde &#351 ok oldum nas&#305 l olcak dedim grup yapar&#305 z dedi buda kuduruyo ne zamand&#305 r deyince &ccedil ok memnun oldum. ikisi birden sikimi yalamaya ba&#351 lad&#305 lar. harika bir duyguydu. leylan&#305 n g&ouml &#287 &uuml sleri g&ouml t&uuml ay&#351 eden daha g&uuml zeldi. yal&#305 yordum sonra leylay&#305 sikmeye ba&#351 lad&#305 m o s&#305 rada ay&#351 e ta&#351 &#351 aklar&#305 m&#305 yal&#305 yodu sabaha kadar ikiside ka&ccedil defa siktim hatirlam&#305 yorum. yar&#305 nki g&uuml n geri d&ouml nd&uuml m hala g&ouml r&uuml &#351 &uuml yoruz ikisiylede. b&ouml yle macera isteyen s&#305 k&#305 nt&#305 s&#305 olmayan bayan arkada&#351 lar eklesin l&uuml tfen
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08

kızılay escort